Zapraszamy do rejestracji

    TeachingMachinery to projekt mający na celu przede wszystkim pomagać w nauce języków obcych (słownictwo i gramatyka), ale także rozwijać wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych oraz przybliżać ogólną wiedzę o świecie. Poszczególne zagadnienia będą dodawane wraz z rozwojem strony. Serwis jest realizowany w pięciu językach (polskim, angielskim, hiszpańskim, rosyjskim), dzięki czemu mamy nadzieję udostępnić możliwość nauki szerokiemu gronu internautów.

    Aby zasób wiedzy zebrany na tej stronie był podany w możliwie jak najbardziej przystępny i interaktywny sposób, użytkownik odpowiada na pytania testowe z wybranego przez siebie tematu.

    Wszystkie dane tutaj zebrane są weryfikowane w kilku źródłach tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawdziwej informacji.

    TeachingMachinery jest i będzie stroną darmową. Jednak, wraz z rozwojem serwisu oraz wzrostem kosztów jego utrzymania, istnieje możliwość wprowadzenia baneru reklamowego. Forma pojawiających się reklam nie będzie wpływała na jakość funkcjonowania strony.