Zapraszamy do rejestracji

Regulamin serwisu TeachingMachinery

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnego konta użytkownika na wszystkich stronach serwisu TeachingMachinery znajdujących się pod adresami:

www.teachingmachinery.pl
www.teachingmachinery.com

 

Warunkiem korzystania z usługi serwisu TeachingMachinery jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

1. Właścicielem i administratorem serwisu TeachingMachinery jest Marcin Mirosławski

2. Dostęp do podstawowych funkcjonalności i treści zawartych w serwisie TeachingMachinery ma każdy użytkownik internetu. Jednak aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu TeachingMachinery, konieczne jest założenie konta użytkownika TM. Konto użytkownika TM jest aktywne niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz po potwierdzeniu rejestracji poprzez aktywowanie linku zwrotnego zawartego w wiadomości wysłanej na adres użytkownika podany przy rejestracji. Aktywację konta należy przeprowadzć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Po tym okresie nieaktywne konta będą usuwane. Rejestracja w serwisie TeachingMachinery jest darmowa.

3. Serwis TeachingMachinery przeznaczony jest do nauki języków obcych poprzez rozwiązywanie testów i quizów znajdujących się w serwisie.

4. TeachingMachinery udostępnia użytkownikom na stronach swoich serwisów infrastrukturę przydatną do nauki i treningu języków obcych. Wszelkie testy stworzone przez użytkownika są bezpłatnie udostępniane innym użytkownikom.

5. TeachingMachinery dołoży wszelkich starań aby korzystanie z serwisu TeachingMachinery było możliwe dla użytkowników wszystkich przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz połączeń internetowych. Jednak TeachingMachinery nie daje żadnej gwarancji ani nie odpowiada za to, że każda kombinacja wyżej wymienionych czynników zagwarantuje poprawne działanie serwisu.

6. Podczas korzystania z serwisu TeachingMachinery użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa oraz niniejszego regulaminu.

7. TeachingMachinery ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika łamiącego prawo lub/i postanowienia niniejszego regulaminu przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich stworzonych przez niego testów.

8. TeachingMachinery jest uprawnione do czasowego wstrzymywania działania serwisu spowodowanego: koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji przętu albo oprogramowania lub siłą wyższą.

9. TeachingMachinery nie ponosi odpowiedzialności za utratę całości lub części testów użytkowników serwisu.

10. TeachingMachinery zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, bez uprzedzenia, dotyczących funkcjonalności serwisu i szaty graficznej.

11. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy i zakładając konto w serwisie TeachingMachinery wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu złoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, co w szczególności oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od TeachingMachinery oraz innych osób (reklamodawców współpracujących z TeachingMachinery). Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta w serwisie TeachingMachinery.

12. Zabrania się wstawiania jakichkolwiek treści reklamowych (w pytaniach i odpowiedziach testowych, w opisach testu oraz w loginie użytkownika) bez wiedzy i zgody administratorów TeachingMachinery. Wszelkie tego typu treści będą usuwane.