Home » The Conflict with Rome by G.C. Berkouwer
The Conflict with Rome G.C. Berkouwer

The Conflict with Rome

G.C. Berkouwer

Published 1958
ISBN :
Hardcover
319 pages
Enter the sum

 About the Book 

een waardevol inzicht van Berkouwer vind ik persoonlijk dat hij de Mariologie (iets waar ik mij in wens te verdiepen) niet losgekoppeld ziet, maar als onderdeel ziet van de bredere opvattingen binnen de Rooms Katholieke traditie, aangaande de rol van de mens/ menselijke natuur in het proces van de genade. Berkouwer blijft in deze trouw aan de belijdenis Sola Gratia alleen door Genade van de Reformatie, als on op geefbaar tegen Rome met de leerstelling van een meewerkende natuur bij de genade.Natuurlijk moet ook gezegd worden dat dit boek getekend is door een tijd die ver achter ons ligt, dat er zowel veel veranderd is in Protestantse als Katholieke Kerk.Toch scherpt dit boek ons de felheid te zien waarmee theologische discussies werden gevoerd iets meer dan een halve eeuw geleden.